Min skrivelse till Gränna Köpmannaförening med flera

Jag vill be dig om en tjänst. Nedan finner du den skrivelse som jag ska skicka till Jönköpings kommun, Länsstyrelsen i Jönköping, Landshövding Lena Jonsson, Jönköpings Län, Riksantikvarieämbetet samt Gränna köpmannaförening, med en anmodan om en skyndsam renovering av den skamfläck som är Brahehus, vid Vättern. Alternativt rivning av ruinen.

Var snäll och läs igenom och återkom med feedback. Jag är inte van vid den här sortens formella texter och vet heller inte hur de municipala systemen i provinserna smörjs på bästa sätt.

ANMODAN OM SKYNDSAM RENOVERING ELLER RIVNING AV BRAHEHUS

Jag skriver denna anmodan om skyndsam renovering eller rivning av Brahehus då jag reser en del på Europaväg 4, varför jag regelbundet tvingas se det som är kvar av bygget. En sorglig siluett, som påminner alla som passerar om hur usla människor är i denna trakt (Gränna socken och Jönköpings kommun, men i förlängningen hela östra halvan av landet). Det är nu 312 år sedan Brahehus brann. Och ingen har lyft ens ett finger för att återställa byggnaden. Tvärtom har man 2012-13 renoverat ruinen. Som skattebetalare i, eller utanför, Jönköping häpnar man!

Detta är vad den dystra ruinen ropar till motorvägen: ”Här står jag och de lata borgarna i Gränna kunde inte bry sig mindre!”

Därför: Använd originalritningarna och återställ Brahehus omedelbart. Fast med samtida standard, givetvis. Borggården och de östra tornen kan användas för konferens och events, medan västra huvudbyggnaden bör bli bostadsrätter. För att få ekonomi i det föreslår jag vidare att man bygger två stycken kopior av Brahehus, intill nuvarande byggnaden (dessa kan lämpligen heta Bättrehus och Bästahus).

Ett av dessa upplåts helt till bostadsrätter medan det andra bör bli en hyllning till polkagrisen, den randiga mintstången som satt Gränna på kartan. Jag tänker mig världens största polkagrisarkiv, ett polkagrismuseum, TED Talk-inspirerade Polka Lectures med mint-auktoriteter från hela världen. Och så vidare, och så vidare.

Om denna processen drar ut på tiden, och därmed bevisar tesen om handlingsförlamade människor i Jönköpings län, anmodar jag att ruinen rivs.

Vi behöver inte ett monument över oförmåga, lathet och inkompetens, vid landets mest trafikerade motorled. Vi behöver saker att tro på. Drömmar. Drömmer ni aldrig, smålänningar? Vill ni aldrig förbättra något?

Med förhoppning om skyndsamt återspel,

Fredric Thunholm