Tråkiga nyheter

Idag kom äntligen Medieutredningens slutbetänkande En gränsöverskridande mediepolitik. Femhundrafyrtioåtta sidor SOU-godis. Andra har recenserat innehållet och förslagen i den. Jag tänkte nu recensera själva utredningen.

Jag tror inte att någon kommer att läsa den här i detalj. Tror ingen pallar det. Den är så himla tråkigt skriven. Ska det vara så här? Måste man skriva en sån här grej, som om det viktigaste med varje ord är att det inte ska kunna leda till att man får ligga? Vem bestämmer det? Är det Anette Novak, som är regeringens särskilda utredare och ansvarig för betänkandet? Är det kulturministern? Eller landets universitet?

Det är faktiskt konstigt att ingen av dom som kommenterat betänkandet, har påpekat detta. Antagligen är det så här som en viktig text ska vara i deras värld; framskulpterad som en staty, där hammaren plugghäst en miljon gånger har slagit på sylen onödigt högt läsbarhetsindex.

Jag tycker det är ett faktiskt bekymmer, att den här sortens dokument skrivs på en grådassig bror duktig-prosa. Det är ett demokratiproblem, att människor som vill ta till sig innehållet i en utredning somnar.

Typisk mening:  Analysen bygger huvudsakligen på uppgifter och resultat hämtade från tidningsföretagens årsredovisningar, samt de årliga sammanställningar av dagspressens strukturella och ekonomiska utveckling som görs av presstödsnämnden. (Under dammet ligger tjugofem ord och jäser.)

Den enda gången det bränner till, är på sidan 329, i stycket 7.2.8 om [den föreslagna] mediestödlagens giltighet. Här får språket en spänst, som blir extra tydlig när den kontrasteras mot kanslisvenskan:

7.2.8 Mediestödslagens giltighet
Såklart ska skiten börja gälla direkt,
Och tidigare ändå
Det borde redan skrivits i imperfekt,
Start tjugohundratvå

Det verkar som om rekommendationen är att införa mediestödet retroaktivt. Detta är konstitutionellt mycket tveksamt. Nästa stycke adderar ytterligare tveksamheter ur ett juridiskt perspektiv och bortser helt från praxis inom all offentlig förvaltning:

Viss kritik kan nog komma att riktas
Mot dom här förslagen
Men shizzle my whizzle, Petter-Niklas
det är jag som är lagen.

Därefter återgår allt till det normala, rent stilistiskt. Tyvärr.

Annonser