Humorspecial!

Du har säkert hört den om dom två tomaterna som skulle gå över en väg? Den ena blev överkörd av en bil, varpå den andra ropar ”kom ketchup så går vi”. Skämtet har översatts från engelskan, där tomat nummer två ropar ”come on, catch up” (det senare uttalas som ”ketchup”.)

Det är ett ganska kul skämt. Om du inte är en tomat.

Trafikmaktsordningen beskriver den hierarki som finns mellan olika trafikslag. Överst är bilen. Under den finns kollektivtrafik, cyklister och fotgängare. Tomater är inte ens med, vi pratar om en grupp trafikanter som lever under hierarkierna, i ett slags skuggvärld. Vi skrattar heller inte med den överlevande tomaten, vi skrattar åt den förolyckade. Typ ”kul att du blev mos”. Fräscht, verkligen.

Å andra sidan tycker jag att man såklart måste få skämta om allt, så länge det är kul!

Men det här skämtet är problematiskt på flera sätt. Tomaterna må vara en marginaliserad grupp i trafiken, absolut. Men som representanter för grönsaker? Det finns en tomatnorm bland grönsaker som vi borde ifrågasätta, även om vi främst vill roa (ja, kanske främst då, till och med). Det känns även omodernt 2016 att ta en så uppenbart svensk grönsak. Idag råder det ju inte precis brist på alternativ.

Det hade varit så enkelt att berätta om två auberginer som skulle gå över vägen och när en blev överkörd (efter att först ha bakats i ugn) kunde den andra ropat ”kom nu baba ganoush så går vi”. Eller två kikärtor och ”kom hummus”.

Ungefär så känner jag inför samtiden.

Annonser