Arbetslösheten, rätt lätt match ändå

Häng med!

Utgiftsområde 14 i senaste statsbudgeten heter arbetsmarknad och arbetsliv. Det handlar om 79 miljarder kronor. Här ligger arbetsförmedlingen, a-kassan och kostnader för arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

I januari 2016 var 371 000 svenskar arbetslösa.

Om vi tänker att vi lägger alla pengarna från Utgiftsområde 14 på att helt enkelt anställa folk. Istället för att driva en dålig arbetsförmedling, istället för att betala ut a-kassa, istället för att bränna sedlarna på ”arbetsmarknadspolitiska åtgärder”. Hur många skulle få ett jobb då?

Jag tänker mig att administrationen av det nya slukar dom människor som entledigas från myndigheter som läggs ner. Notera också att ”jobb” i det här inlägget är detsamma som heltidstjänster, vilket alla inte vill eller kan ha. Så det faktiska antalet individer i arbete blir större. Men skit i det.

Vi kollar på budgeten igen. Intäktssidan nu. Direkta skatter på arbete bidrar med 564 miljarder. Då jobbar bara 93% av dom som kan. Alltså ger varje procent i arbete sex miljarder i ökade intäkter. Om vi kommer upp i 99,5% sysselsättning (100% blir svårt) blir dom direkta skatterna på arbete alltså 39 miljarder extra.

Vi lägger dom till våra 79 miljarder och har nu 118 miljarder. Så delar vi den summan med antalet arbetslösa – alltså 371 000  personer. Då får vi summan 318 000 kronor per person och år.

Det är alltså summan vi har att spendera. (För enkelhetens skull tar jag bort arbetsgivaravgiften, eftersom det är pengar som det offentliga i det här fallet skulle betala till sig själv.) Det ger en månadslön på i genomsnitt 26 000 kronor. Helt finansierat. Till detta får man sedan lägga dom samhällsvärden som det skapar att ha 371 000 fler människor i arbete i det offentliga.

Staten och kommunerna skulle kunna ta på sig helt andra uppgifter, som att bygga bostäder och att bemanna skola och vård på nya sätt. Det totala underskottet på arbetskraft skulle även göra att lönenivåerna drivs upp och riksbanken kan få sina 2% inflation. Vilket i sin tur skulle öka skatteintäkterna.

Ja det var bara det.

Annonser