UNESCO aint got shit on me

Jag älskar Lena Anderssons röst, den är en svensk Joey Ramone, så bortom sans neutral och likgiltig och cool att man ibland frestas att kolla pulsen på den. Det hade såklart varit rimligare om Lena Anderssons röst hade blivit utsedd till världsarv av UNESCO istället för några gistna gamla hus på landet. För att få höra Lena Anderssons röst prata om något som berör mig, skriver jag till programmet Allvarligt Talat i P1.

”Hej, jag undrar varför man ska betala skatt egentligen.”

Jag blir mycket glad när jag några dagar senare hör Lenas svar:

Fredric, jag läser din fråga i samma stund som det meddelas mig att jag har ålagts att betala trettio tusen i restskatt, varpå den blixtbelyses av samtiden. Låt mig därför, ge det korta svaret: Det ska man inte.

Skatt är stöld, liksom avgifter för public service. Det är ett roffande av de medel som tillskansats på individuell bas. Eller för att tala med Vergilius, Auri sacra fames. Tillsynes likväl emellertid. Gott så kan tyckas, emedan man då slipper betänkligheter. Detta vad rör monetära premisser på alla plan, medelst eller motsatsen. Härur ser väl även den snålaste och mest gemene tjänsteman att avhängigt dock in spe således.

Oavhängigt, som i alla moralfrågor, försåtligheter och ehuru därav. Nog är det märkligt att konsensus i just detta fall landar i emellertid.

Det går att försvara, som, genom historien, brottslingar försvarat de sina. Det är ingen slump att makten i sitt per definition förvisso. Perfekt particip därigenom, emedan försyndelser av annat slag ses på med överseende av den som har positionen att göra just detta.

Relativiseringen av det privata, ter sig i det valda paradigmet som således förvisso. Nåväl. Huruledes gäldenärers kolportörer innerligt och svagt. Principen är dock alltid densamma, oavsett trender och tillkortakommanden. Den, att närvara i ty förvisso knapphändigt och därav sann. Den rififikupp som heter hjärtat avvaktar i sammanhanget, som var den moraliskt kausal. Fylkas korvarna? Således kan man inte kompromissa.

(Alltså, jag blir glad av att höra hennes röst. Jag begriper inte ett skvatt av vad hon säger. Men det låter supersmart.)

Annonser