Ge mig ost annars slutar jag blogga

Svenskar har varit ett mjäkigt folk sedan den dag då den siste vikingen slutade plundra för att istället sälja båten, hitta sig själv och omförhandla lånet på sin bostadsrätt. Råkar vi ut för oförrätter knyts handen i fickan så den vitnar. Nästa steg är att skriva en lapp som vibrerar av passiv aggressivitet som sedan sätts på tvättstugedörren eller på den felparkerade suven. Naturligtvis utan kontaktuppgifter till avsändaren.

Kanske är vi dock på väg att levla, om så bara lite.

Zlatan stämmer Ulf Karlsson för att denne hade fräckheten att konstatera att sexton kilos muskeltillväxt på fyra veckor var lite i överkant. Kanske inte i perfekt paritet med alfahannegrejen men men.

Douglas Roos tycker att någon borde stämma företag som erbjuder folk adblockers. Detta är smartare än att själv stämma, eftersom det inte involverar kostnader i form av advokater och tid. Man gör inget och riskerar inget men man låter folk veta att man sannerligen har god lust att… minsann… osv.

Och idag skriver Daniel Ek på Medium att Spotify kommer att flytta till Panama om inte slöjden försvinner från skolan. I detta att hota med att lämna landet knyter man i och för sig an till en lång och stadig tradition. Länge har det varit skatterna som har gjort att företag hotat med att lämna landet. Nu råkade det blir slöjden.

Jo. Den där anonyme siste vikingen i inledningen, hade såklart ett namn, han hette Harvel Snörekke. För pengarna han fick från båtförsäljningen startade han en lönsam telemarketingfirma som ringde runt och omvände bönder från asatro till kristendom. Men så plötsligt händer något, vi vet inte vad, bara att han fick han nog och reste en runsten med denna text:

Harvel reste stenen till minne av den dag han hotade att dra till Särkland med sin telemarketingfirma. Skit ner er, lama bönder. Slöjda på ni.

Fun fact: Det finns en notis om Harvel i den krönika som ett sändebud från den bysantiske kejsaren Basileios II skrev under sin resa i norden. Ur översättningen till svenska från sextonhundratalet: ”Theet tyckes Mijh såsom at Harfwejls ord woro blott ord. Likth wore them eijn snickeh-snackareijs ord, ämnadeh blott at låta gangster, ehuru thei mehr låtho lijkt gnäll.

Ja ja. Ge mig ost nu.

Annonser