Fado, heroin och ett anständigt liv

För tio år sen eller så gjorde staten reklamkampanjen Knark är bajs. En annan sak som också är bajs är narkotikapolitiken i det är landet. Cyniskt dödsmördarbajs.

Målsättningen är ett narkotikafritt samhälle. Det är ungefär som om vi skulle ha målsättningen ett samhälle utan några brott för kriminalpolitiken. Det vill säga ett rakt igenom idiotiskt mål, ett som aldrig kan uppfyllas. Det kan verka lite gulligt först. Innan man ser konsekvenserna av att vuxna människor med akademiska titlar faktiskt agerar utifrån målet. Lite som om vi hade gjort Anton Abele till justitieminister för att säkra upp ett gatuvåldsfritt samhälle.

Det är det enda politikområdet som drivs uteslutande av moralism. Till och med Jan Björklunds skolpolitik verkar rimlig och rationell i jämförelse. Och få saker är så cyniska som moralister. Inga alls tror jag, när jag tänker efter.

En definition. Vad är en moralist? Det är en som inte bara rättfärdigar sina gärningar, utan upphöjer dom till principer, även när gärningarna skadar andra. Eller kanske framför allt då. (Tänk Biskopen i Fanny och Alexander.)

Vi kan konstatera en sak. Att använda maximen det är dumt att knarka och sträva mot ett narkotikafritt samhälle gör att vi inte bara behandlar människor som skit utan faktiskt aktivt knuffar dom mot döden. För moralisterna som styr över politiken är det här inte ett problem eftersom dom ser knarkare och inte människor. Det är för dom inte överlappande egenskaper, utan exkluderande. Man är antingen det ena eller det andra.

Sverige är landet med Nordens högsta andel narkotikarelaterade dödsfall. I hela Europa är det bara Estland som har fler.

Sverige är inte Portugal.

I Portugal är det sedan 2001 inte olagligt att inneha eller bruka narkotika, av något slag. I jämförelse med Sverige har man i Portugal en tjugondel så många narkotikarelaterade dödsfall.

Men visst, andelen unga som använder cannabis är så klart högre i Portugal. Nej, sorry. Det är den inte. 7 av 100 unga (16-34) använder cannabis i Sverige mot 5 av 100 i Portugal. 40% fler i Sverige alltså. Åh, om bara världen hade varit enkel, vad skönt det hade varit, eller hur? Den samlade kostnaden för narkotikamissbruket i Portugal har för övrigt, sedan reformen infördes, minskat med 18%.

Jag tycker att det låter ganska bra: En tjugondel av dödsfallen. Färre unga som använder narkotika. Och rejält minskade samhällskostnader. Våra moralistiska politiker (och organisationer som till exempel Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle) vill istället detta: Att unga ska knarka mer, att knarkare förtjänar att dö och att en stor del av skattepengarna ska gå till narkomanvård.

Bajs är ordet.

 

Annonser