Ohoj gycklare! Vi ses i Rålis!

Jag tänker på döden och på arbetsmarknaden. I någon mån verkar den senare agera självsanerande om än bedövande långsamt. Det är lite som att Darwins principer de facto gäller, det vill säga att det krävs generationer av anpassning för att förändra något. Och det går ju trettio år mellan varje generation liksom.

Om ändå människor var mer som bananflugor.

Tidningen Journalisten rapporterar att antalet sökande till journalistutbildningen har minskat. På prestigefulla JMK har det rasat från 1768 sökande ifjol till 1290 sökande i år och på… eh, lite mindre prestigefulla, Södertörn har det gått från 1130 till 423, det vill säga mer än en halvering.

Dom adderar ingen analys eller kommentar till rapporten om siffrorna, så låt mig göra det istället. Jag tycker siffrorna är beklämmande och alarmerande.

Totalt söker alltså tusentals människor fortfarande journalistutbildningar runt om i landet och min fråga till dom är: Om ni vill bli journalister, varför läser ni inte tidningar eller bloggar eller någonting annat än högskolebroschyrer?

Då hade ni sett att sannolikheten att faktiskt få ett jobb skulle bli högre om ni istället satsar på en kandidatexamen med kombinationen improviserad dans och filmvetenskap.

Hur ser dom på sin uppgift ute bland lärosätena då? Well, JMG skriver, högst upp, på sin hemsida att medierna kallas ibland den tredje statsmakten. Journalistiken är en maktfaktor som kritiskt granskar samhällets makthavare. Det är deras självbild. Det är den världen dom lever i. Jag dömer ingen.

Ibland lajvar folk i en ända av Rålambshovsparken; dom har riddargrejer, svärd och sånt, i ett litet skjul. Dom kommer dit ibland och öppnar sitt skjul och gör sin grej.

They be like Ouuh vi är lajvfaktorerna som granskar lajvhavarna! Kalla oss den tredje lajvmakten! *hötter med svärd åt imaginär drake*

Nu är inte journalistutbildningarna dom enda utbildningarna där antalet sökanden minskar. Jag läser i Skrivmaskinsreparatören att ansökningarna till skrivmaskinsreparatörlinjen har rasat med nästan 40%. Även detta anmärkningsvärt, givetvis. Liksom att ansökningarna till landets kontanthanterarutbildningar fallit med ungefär samma siffror. (Källa: Kontanthanteraren)

Du sökte en dröm och fann en syokonsulent.
Du är besviken. 

Geez.

Om ändå människor var lite mindre som bananflugor.

Annonser